EN

مقالات پیشنهادی

تنها یک قدم با به کار گیری قانون جذب ثروت فاصله دارید!!!

تنها یک قدم با به کار گیری قانون جذب ثروت فاصله دارید!!!

قانون جذب (بخشی از کتاب)

در قانون جذب هرچیزی که باعث شود شما احساس بد و سطح پایینی پیدا کنید ،  فرکانس شما را پایین می آورد. هرکاری و یا هرفردی که با فرکانس بالا، همگام نیست موجب احساس بد می شود.قانون جذب یکی از مهم ترین قوانین در زندگی شماست.

چرا کسی این راز را در مورد قانون جذب نمی داند؟

چرا کسی این راز را در مورد قانون جذب نمی داند؟

با قانون جذب ، افکار منفی ، دوست شما می شوند.

برای  ساختن  تصویرموفقیت از خودتان، و به کار گیری قانون جذب، اصول و قوانینی وجود دارند.شما با یادگیری و عمل کردن این قوانین ، بسیار زودتر از آنچه فکر می کنید به اهدافتان می رسید.

تفاوت اصلی افراد موفق و ثروتمند با افراد ناموفق و فقیر چیست؟

تفاوت اصلی  افراد موفق و ثروتمند با افراد ناموفق و فقیر چیست؟

logo-samandehi